+++ Koronawirus: Prywatne odrzutowce są nadal dostępne na całym świecie +++

BEZPIECZNY TRANSPORT CHORYCH SAMOLOTEM

Czas czytania: 6 minut

Podczas podróży służbowej lub urlopu może zdarzyć się nieoczekiwana sytuacja, która będzie wymagała zapewnienia poszkodowanej osobie bezpiecznego transportu. Jeżeli okaże się, że konieczny jest transport medyczny, pojawia się natychmiast pytanie, który środek transportu będzie najbardziej odpowiedni. Zazwyczaj pierwsza myśl to transport karetką pogotowia. Niemniej jednak karetka pogotowia z reguły nie jest tą najlepszą dla pacjenta opcją.

Dlaczego lepiej lecieć niż jechać?

Transport chorego karetką ratunkową, zwłaszcza na dalekich trasach, wiąże się z ogromnym obciążeniem dla stanu zdrowia pacjenta: zła kondycja dróg oraz utrudnienia w ruchu ulicznym niepotrzebnie wydłużają czas transportu. W najgorszym wypadku prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Karetka pogotowia może być jednak idealnym rozwiązaniem jako pojazd transportujący na lotnisko lub z lotniska do miejsca docelowego.

W celu uniknięcia niepotrzebnego dodatkowego stresu, przetransportowanie chorego drogą lotniczą jest najszybszą i najbezpieczniejszą opcją.

Odpowiednie środki transportu w przypadku transportu pacjenta

W zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz trasy do pokonania, przedstawiamy dostępne środki transportu.

SAMOLOT SANITARNY

Transport na pokładzie prywatnego odrzutowca medycznego to najlepszy wybór dla wszystkich pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia. Samolot sanitarny posiada na wyposażeniu, na stałe wbudowany, sprzęt medyczny. Ponadto samolot może być indywidualnie przystosowany do potrzeb pacjenta. Podczas lotu na pokładzie jest zawsze obecny kompetentny zespół medyczny, aby w razie nagłego wypadku zapewnić pacjentowi doraźną pomoc i otoczyć opieką na najwyższym poziomie.

Na pokładzie samolotu sanitarnego mogą być przewożeni nawet pacjenci z oddziału intensywnej terapii, jak również pacjenci pediatryczni w tym niemowlęta i małe dzieci. Odrzutowiec jest wyposażony w aparaturę medyczną, jak na latającym oddziałem intensywnej terapii, a ponadto posiada niezbędny sprzęt do sanitarnych lotów pediatrycznych.

Więcej o transporcie pacjentów w samolocie sanitarnym mogą Państwo przeczytać tutaj.

LOT MEDYCZNY SAMOLOTEM PASAŻERSKIM

Samolot pasażerski jest idealny dla wszystkich pacjentów o stabilnym stanie zdrowia. Transport pacjenta w samolocie komercyjnych liniach lotniczych może odbywać się w pozycji siedzącej, leżącej lub w specjalnie wydzielonej części pokładu. Nawet jeżeli stan transportowanego pacjenta jest stabilny, podczas lotu rejsowego może otrzymać asystę medyczną. Podczas całego lotu, towarzyszący na pokładzie ratownik lub lekarz ma przy sobie sprzęt ratunkowy, aby odpowiednio zareagować w razie sytuacji awaryjnej.

Linie lotnicze potrzebują z reguły od jednego do dwóch dni przygotowań, aby zorganizować transport medyczny na pokładzie samolotu pasażerskiego. Dlatego bardzo pilny transport medyczny jest jednak realizowany na pokładzie odrzutowca sanitarnego.

Więcej o transporcie pacjentów w pasażerskim samolocie mogą Państwo przeczytać tutaj.

HELIKOPTER MEDYCZNY

Ze względu na mniejszy zasięg, helikoptery medyczne dobrze sprawdzają się podczas transportu pacjentów na krótszych odcinkach, np. przy transportowaniu pacjenta z jednego szpitala do drugiego.

Prawie każdy szpital posiada własne lądowisko dla helikopterów, dzięki czemu maszyna może startować i lądować bezpośrednio na terenie placówki medycznej a to sprawia, że w przypadku bardzo pilnych transportów, helikoptery sanitarne są niezastąpione. Wówczas w takiej sytuacji nie jest już potrzebny transport karetką pogotowia.

Natomiast, jeżeli mamy do czynienia ze znacznie dłuższym transportem pacjentów, rekomendowany jest pokładzie pasażerskiego samolotu rejsowego lub samolotu sanitarnego.

Więcej o transporcie pacjentów helikopterem mogą Państwo przeczytać tutaj. 

Charakterystyka naszych działań

W zależności od tego, czy chodzi o transport pacjenta z zagranicy do kraju rodzinnego, czy o leczenie w renomowanej klinice za granicą, czy też przetransportowanie pacjenta na terenie Polski: firma Deutsche-Privatjet Polska realizuje każdy rodzaj transportu pacjentów. Zawsze przyświeca nam cel, aby podczas lotniczego transportu zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. 

TURYSTYKA MEDYCZNA

Zdrowie jest największym dobrem, dlatego wszyscy zabiegają o to, aby mieć dostęp do leczenia przez najlepszych, renomowanych lekarzy. Wiele krajów ogranicza jednak listę świadczeń w systemie zdrowia publicznego do niezbędnych zabiegów lub podnosi koszty leczenia.

Właśnie te kwestie wpłynęły na wzrost popularności turystyki medycznej w ostatnich latach. Wiele krajów oferuje niektóre zabiegi w znacznie lepszych warunkach medycznych lub na lepszych warunkach finansowych, dlatego coraz więcej osób jest operowanych lub leczonych za granicą.

Firma Deutsche-Privatjet Polska organizuje szybki i bezpieczny transport pacjentów w ramach krajowej oraz międzynarodowej turystyki medycznej. Na życzenie klienta możemy również zająć się komunikacją z wybranymi klinikami, zapewnić transfer na miejsce lub zorganizować pokój hotelowy dla Państwa lub dla osoby towarzyszącej.

KRAJOWY TRANSPORT PACJENTÓW

Niektóre kliniki w Niemczech czy USA specjalizują się w konkretnych chorobach lub są liderem w określonych nowatorskich metodach leczenia, dlatego wielu pacjentów decyduje się na przewiezienie do lepszego szpitala za granicą. Krajowy transport medyczny może zostać zorganizowany w bardzo krótkim czasie. W zależności od zaplanowanej trasy podczas przejazdów krajowych najlepiej sprawdzają się: 

 • Karetka pogotowia;
 • Samolot pasażerski;
 • Samolot sanitarny.  

Warto zaznaczyć, że lot na pokładzie odrzutowca sanitarnego jest zazwyczaj najszybszą i najbezpieczniejszą opcją.

TRANSPORT MEDYCZNY Z ZAGRANICY

Jeżeli podczas urlopu zdarzy się wypadek lub ktoś zapada na i nagłą chorobę, wówczas prawie każdy chce jak najszybciej wrócić do kraju rodzinnego. Poziom opieki medycznej we własnym kraju może być znacznie lepszy niż za granicą lub leczenie może być tańsze. Transport medyczny z zagranicy może zostać zorganizowany praktycznie z każdego zakątka świata. W zależności od planowanej długości trasy, najkorzystniejszą opcją są samoloty pasażerske lub odrzutowce sanitarne. Organizujemy repatriację medyczną z każdego miejsca na świecie do Polski.

Przed wyjazdem za granicę warto wykupić międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ państwowe kasy chorych - w tym polskie NFZ - z reguły nie pokrywają kosztów lotniczego transportu medycznego z zagranicy.

Dodatkowe usługi 

Zapewnienie odpowiedniego transportu jest podstawową oferowaną przez nas usługą, dzięki czemu zapewniane przez nas loty medyczne spełniają najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz ochrony dla pacjenta.

USŁUGA "Z ŁÓŻKA DO ŁÓŻKA"

Aby zapewnić bezproblemowy transport pacjenta na pokładzie samolotu, na całym świecie oferujemy usługę „z łóżka do łóżka”, w ramach której za pomocą karetki pogotowia bezpiecznie przewozimy pacjenta ze szpitala na lotnisko. Następnie po wylądowaniu na lotnisku docelowym, przewozimy pacjenta dalej do wybranego szpitala bądź kliniki. Transfer medyczny  możliwy jest również za pomocą latającej karetki czyli helikoptera medycznego.

Więcej o naszej usłudze „z łóżka do łóżka” mogą Państwo przeczytać tutaj. 

WSPARCIE DLA ZAGARNICZNYCH PACJENTÓW

Nasz międzynarodowy zespół jest do dyspozycji, aby umożliwić bezpośrednią i bezproblemową komunikację pomiędzy szpitalem, lekarzami a pacjentami i członkami rodziny, którzy posługują się innymi językami. Ponadto zajmujemy się także kontaktem z zagranicznymi lekarzami i urzędami.

W razie potrzeby zorganizujemy tłumacza, który pomoże Państwu podczas wszystkich konsultacji medycznych. Jeżeli przed wjazdem do kraju leczenia wymagana jest wiza, wówczas możemy pomóc w złożeniu wniosku o specjalne zezwolenie na wjazd za granicę. Dzięki temu nasze profesjonalne usługi są również dostępne dla zagranicznych pacjentów. 

USŁUGI DLA PACJENTÓW VIP

Doskonała obsługa, wiedza medyczna oraz komfort na najwyższym poziomie: oferujemy transport medyczny VIP dla chorych o najwyższych wymaganiach. Nasze kompleksowe usługi obejmują m.in.:

 • Osobistą całodobową opiekę zapewnioną przez personel z międzynarodowym doświadczeniem;
 • Usługę transportu „z łóżka do łóżka” na całym świecie od jednego dostawcy;
 • Wielojęzyczne załogi medyczne;
 • Serwis VIP dla osób towarzyszących;
 • Wsparcie we wszystkich pytaniach dotyczących transportu oraz pobytu w szpitalu;
 • Pomoc przy wjeździe do kraju, w którym odbędzie się leczenie;
 • Usługę tłumacza;
 • Wsparcie na miejscu w lokalnym języku.

Więcej o naszym transporcie dla pacjentów VIP mogą Państwo przeczytać tutaj. 

Zdolność do lotu 

Zdarza się, choć są to rzadkie przypadki, że podczas lotu mogą wystąpić powikłania lub pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Aby temu zapobiec, przed wylotem należy sprawdzić zdolność pacjenta do lotu (ang. fit to fly). Na podstawie dokumentów medycznych przygotowanych przez lekarza prowadzącego, lekarz pokładowy weryfikuje stan zdrowia pacjenta. W przypadku krótkotrwałego pogorszenia się kondycji pacjenta, lekarz pokładowy decyduje, czy pacjent może być transportowany samolotem karetką, czy nie.

Koszty oraz pokrycie kosztów transportu medyznego samolotem

Pytanie o odpowiedni środek transportu jest istotne, a zaraz po nim pojawia się również kwestia ceny transportu medycznego samolotem oraz kolejny ważny punkt: czy ubezpieczenie może pokryć koszty lotu.

ILE KOSZTUJE LOT SANITARNY?

W przypadku transportu chorego mamy zawsze do czynienia z indywidualnym procesem. Mając to na uwadze, nie można podać jednolitego cennika za lotniczy transport pacjenta.

W kalkulacji kosztów brane są pod uwagę różne czynniki. Należą do nich m.in.:

 • Odległość między punktem startowym a punktem docelowym;
 • Stan zdrowia pacjenta;
 • Tryb pilności transportu;
 • Liczba osób towarzyszących;
 • Odpowiedni rodzaj transportu naziemnego.

Na podstawie powyższych punktów dokonujemy indywidualnej wyceny za zorganizowanie transportu samolotem dla chorego. Na Państwa życzenie chętnie przygotujemy bezpłatną i niewiążącą ofertę.

Czy ubezpieczenie pokrywa koszty?

Pokrycie kosztów przez kasę chorych jest możliwe tylko w niektórych wypadkach. Wszystko zależy od poziomu świadczonej opieki medycznej. Zatem z medycznego punktu widzenia transport pacjenta może być albo uzasadniony albo konieczny:

 • Transport konieczny - jeżeli w miejscu wypadku lub zachorowania, pacjentowi nie można zagwarantować wystarczającej opieki medycznej, wówczas transport do innego kraju jest konieczny z medycznego punktu widzenia. W takim przypadku międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne powinno pokryć koszty repatriacji medycznej dla pacjenta.
 • Transport uzasadniony - natomiast transport jest uzasadniony z medycznego punktu widzenia, kiedy niezbędne zabiegi mogłyby być przeprowadzone na miejscu, jednak transport do kraju rodzinnego wpłynąłby pozytywnie na proces powrotu do zdrowia. Niestety koszty takiego transportu pokrywane są tylko przez nieliczne firmy ubezpieczeniowe.

Przed zawarciem polisy warto zatem zapoznać się z warunkami umowy, aby sprawdzić czy ubezpieczenie obejmuje zarówno transport pacjenta, który będzie konieczny z medycznego punktu widzenia, jak i transport medycznie uzasadniony. Jeżeli jednak takiego ubezpieczenia brakuje, istnieją inne rozwiązania: realizujemy dla Państwa transport medyczny bez ubezpieczenia na całym świecie, w tym do Polski.

Więcej o kosztach i zwrocie kosztów transportu medycznego z ubezpieczenia mogą Państwo przeczytać tutaj.

Korzyści ze współpracy z firmą Deutsche-Privatjet Polska

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji lotów sanitarnych z najdalszych zakątków świata sprawia, że potrafimy zagwarantować najwłaściwszy środek transportu indywidualnie dla każdego pacjenta i dla każdej trasy lotu. Eksperci ds. lotów sanitarnych w firmie Deutsche-Privatjet Polska mogą nawet w bardzo krótkim czasie zorganizować specjalistyczne loty sanitarne, które będą dostosowane do aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Nasz międzynarodowy zespół w sumie biegle posługuje się trzynastoma językami, co znacznie ułatwia komunikację z zagranicznymi lekarzami oraz urzędami.

W nagłych sytuacjach niezwykle ważna jest możliwość kontaktu z kompetentną osobą, właśnie dlatego jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług oraz szybko i bez zbędnej biurokracji zorganizujemy prywatny transport chorego. 

Tylko 3 kroki, aby zarezerwować lot medyczny

Oferujemy szybką i bezpieczną rezerwację lotniczego transportu medycznego. Cały proces to zaledwie 3 kroki:  

1. KONSULTACJE

Podczas bezpłatnej konsultacji klient opisuje nam swoją sytuację. Następnie po zapoznaniu się z jego historią, przedstawiamy możliwe spersonalizowane opcje i rozwiązania. Dla naszych pacjetów i jego bliskich dobieramy najlepszy samolot sanitarny. Po zakończonej rozmowie przesyłamy niezobowiązującą ofertę, którą możemy wspólnie omówić w atmosferze zrozumienia i troski. 

2. ORGANIZACJA 

Kiedy nasza oferta zostaje przez klienta zaakceptowana, natychmiast rozpoczynamy przygotowania do transportu medycznego. W największym możliwym stopniu odciążamy klienta od spraw organizacyjnych i przejmujemy komunikację z lekarzami oraz urzędami czy szpitalami. W tej fazie przygotowań na bieżąco informujemy klienta o wszystkich zmianach. Na życzenie możemy również zorganizować transport karetką pogotowia na lotnisko oraz z lotniska do miejsca docelowego. Kiedy tylko zakończą się wszystkie działania organizacyjne, wysyłamy do naszego klienta indywidualny plan lotu.

3. SAMOLOT MEDYCZNY I DALSZY TRANSPORT

W dniu wylotu szybko i bezpiecznie przewozimy pacjenta z ustalonego miejsca na lotnisko. Tam czekają na niego samolot medyczny wraz z zespołem lekarzy medycyny lotniczej. Podczas lotu sanitarnego personel medyczny zajmuje się pacjentem i zapewnia mu opiekę na najwyższym poziomie. Pacjent nieustannie jest otoczony wsparciem i opieką, aby w jak najlepszym stanie zdrowia i o dobrym samopoczuciu dotarł do docelowego lotniska.

Kiedy lot medyczny dobiegnie końca, na lotnisku na pacjenta czeka kolejny transport. Bez względu na to czy jest to samochód osobowy, karetka pogotowia czy też helikopter medyczny dbamy o to, aby ostatnia część podróży, również została odbyta w asyście medycznej, tak szybko, jak to możliwe.

CZY MAJĄ PAŃSTWO JESZCZE PYTANIA?

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji dotyczących wynajmu prywatnego odrzutowca, zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ). 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24h. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i służymy pomocą. Nasi niezawodni eksperci na życzenie szybko przygotują wycenę lotu prywatnym odrzutowcem. W bardzo krótkim czasie możemy przygotować czarter prywatnego samolotu na dowolne lotnisko oraz spełnić Państwa dodatkowe życzenia.

Czekamy na Państwa kontakt:

CALLBACK
SERVICE
24H BEZPłATNY SERWIS CALLBACK
SERVICE
+48 22 / 39 70 98 4